Bảo-quản

Cảm ơn Quý khách hàng đã mua và sử dụng nông, thủy sản của bà con Đảo Lý Sơn chúng tôi.